Saturday, January 26, 2013

Sistem Maklumat Pra Sekolah Kebangsaan(SMPK) Versi 2.0


PENGGUNAAN SISTEM MAKLUMAT PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SMPK) VERSI 2.0 DI BAWAH INISIATIF NKRA PENDIDIKAN TAHUN 2013 DAN KUTIPAN DATA PRASEKOLAH KPM SECARA MANUAL
Dimaklumkan bahawa keputusan Mesyuarat Delivery Task Force (DTF) NKRA Pendidikan yang dipengerusikan oleh Y.A.B Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 13 Disember 2010, telah bersetuju untuk menggunakan satu sistem tunggal bagi kutipan data murid prasekolah bagi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS), Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) dan Prasekolah swasta yang berdaftar dengan KPM menggunakan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK).
Sila muat turun untuk maklumat lanjut :

0 comments:

Post a Comment